Bánh Đa Quỳnh Côi đặc sản Thái Bình dai mềm tuyệt hảo

Sản phẩm chính

Bánh Đa Quỳnh Côi 300g

20.000

Sản phẩm chính

Bánh Đa Quỳnh Côi 500g

30.000

Bánh Đa Quỳnh Côi đặc sản Thái Bình dai mềm tuyệt hảo